Zabýváme se výrobou bran všeho druhu

Typy bran:

  • Křídlové brány.
  • Posuvné brány po kolejnici.
  • Samonosné automatické posuvné brány

Výplň brána je vždy na zvolení zákazníka, nebo po konzultaci s námi.
Je možná povrchová výroba například v zinku, barvě

Křídlové brány

Tradiční křídlové brány nepotřebují prakticky žádný prostor zboku, na druhou stranu otáčením jednoho nebo dvou svých křídel zabírají prostor pro parkování hned za branou, případně před ní – podle toho, jaké konstrukční řešení bylo zvoleno. Křídlové brány nejsou náročné jen na prostor, ale také na nosnost sloupků nebo na elektroinstalaci.

Posuvné brány po kolejnici

U posuvných bran je méně praktickou variantou posuvná brána po kolejnici, která se také označuje jako „pojezdová brána“. Tyto brány musí mít svůj betonový základ napříč celou šířkou průjezdu a na něm ještě ocelovou kolejnici, po které se brána pohybuje. Vytváří se tak nerovnost, kterou pocítíte při jejím přejetí.

Samonosné automatické posuvné brány

Nejmodernějším a nejžádanějším typem vjezdových bran jsou samonosné posuvné brány. Tímto typem bran se naše firma primárně zabývá.